Αγαπητοί φίλοι, σπουδαστές, υποψήφιοι σπουδαστές και συνεργάτες,

Για λόγους μεταστέγασης αναστέλλουμε τη λειτουργία της Σχολής μας μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.