^Πίσω στην Κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Θεατρική Τέχνη

Ανωτέρα Δραματική Σχολή

Αγαπητοί φίλοι, σπουδαστές και υποψήφιοι σπουδαστές δραματικών σχολών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1
Μετά από αίτημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης προς τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Π. Παναγιωτόπουλο, με αρ. πρωτ. 111768/114
της 2ας Ιουλίου 2013, για συνάντησή μας, προκειμένου να ενημερωθούμε για το Νομοσχέδιο, που είχαμε δρομολογήσει με τον προηγούμενο Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κ. Τζαβάρα, για την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στις Δραματικές Σχολές, κλείσαμε συνάντηση με τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του
κ. Υπουργού, την 1η Οκτωβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα ακολουθήσει ενημέρωσή σας εκ μέρους μας σχετικώς .

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2
Είχα εκτιμήσει κατά την προαναγγελία μου για ενημέρωσή σας, εκ μέρους μου, σχετικώς με την πολυδιαφημισμένη δωρεάν εκπαίδευση των δύο αντιδίκων σχολών
Ίασμος στην Αθήνα και Βασίλης Διαμαντόπουλος στη Θεσσαλονίκη , ότι θα είχα στα χέρια μου, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2013 την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων υπογεγραμμένη
από την κα Πρόεδρο του Δικαστηρίου, προκειμένου να σας εκθέσω το σκεπτικό της απόφασης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2013, δεν έχει υπογραφεί .
Επιφυλάσσομαι. Θα παραθέσω μόνο, και χωρίς σχόλια, στοιχεία των δύο ως άνω αναφερομένων σχολών, που κατέθεσαν στο δικαστήριο, για να αντικρούσουν τους
ισχυρισμούς μας για αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των άλλων σχολών και παραπλάνηση των ανέργων υποψήφιων σπουδαστών:

Α. Για να αντικρούσουν τους αληθείς ισχυρισμούς μας, ότι η διαφήμισή τους στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα τους υπόσχεται δραματουργικές σπουδές
υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτιση ανέργων από 18 έως 29 ετών,κατέθεσαν ότι δεν υποσχέθηκαν σπουδές ούτε κατάρτιση αλλά κάποια σεμινάρια υποκριτικής για να
γνωρίσουν οι άνεργοι την υποκριτική, μήπως και ενδιαφερθούν να σπουδάσουν στο μέλλον. Τα παραπάνω αναφέρονται επανειλημμένως στην κατάθεση των δύο σχολών
ως επιχειρήματα που αντικρούουν την πρότασή μας καθώς και στις καταθέσεις των μαρτύρων τους κ.κ. Κ Γεωργουσόπουλου, Π. Φιλιππίδη και του γραμματέα της σχολής τους.
Ο κ. Γεωργουσόπουλος μάλιστα, εξομοίωσε τους ανέργους υποψηφίους σπουδαστές που απευθύνεται η πρόσκληση, μέσω της διαφήμισής τους, με τους άστεγους σιτιζόμενους της Αρχιεπισκοπής .
Ολόκληρη η παράγραφος έχει ως εξής : «Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς ανάλογο με την παροχή δωρεάν σίτισης από την Αρχιεπισκοπή
Αθηνών και τον θεσμό των Κοινωνικών Φαρμακείων»!!!

Β. Στη σελ. 11, παραγρ.3 της πρότασής τους προς το δικαστήριο : «....οι υποψήφιοι ΦΟΙΤΗΤΕΣ πρέπει να είναι και άνεργοι και πέραν τούτου, ουδεμία άλλη υποχρέωση
ή περαιτέρω δέσμευση παρακολούθησης έχουν. Είναι επιλογή του φοιτητή, αν μετά το πέρας των 1.200 ωρών θα παραμείνει σε εμάς, ή θα επιλέξει άλλη σχολή για την φοίτησή του.
Σε κάθε όμως περίπτωση, με το πέρας του προγράμματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών. Με άλλα λόγια, ένας άνεργος,
θα μπορούσε να συμμετάσχει σ' αυτό το πρόγραμμα επί σειρά ετών, πλην όμως ουδέποτε θα αποκτούσε την επάρκεια του ηθοποιού. Το πρόγραμμα αυτό έχει αποκλειστικά και
μόνο επιμορφωτικό σεμιναριακό χαρακτήρα.

 

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Α. ΟΙ εν λόγω σχολές ιδρύθηκαν και λειτουργούν : η μεν πρώτη σχολή « Ίασμος» το 1997 (ΦΕΚ 584 / Β / 15.7.97), ήτοι πριν από 16 χρόνια, η δε σχολή «Βασίλης Διαμαντόπουλος»
το 2007 (ΦΕΚ 1484/Β/16.8.2007), ήτοι πριν από 6 χρόνια. Αναφέρουν όμως στα διάφορα έντυπά τους, ότι λειτουργούν 30 χρόνια και αλλού πλέον των 20 ετών,
και προς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αναφέρουν επί λέξη : « Με μια ιστορία εικοσιεννιά χρόνων..... Οι σχολές μας «Ίασμος» στην Αθήνα και «Βασίλης Διαμαντόπουλος»
τη Θεσσαλονίκη είναι οι μόνες που πανελλαδικά έχουν πιστοποιήσει και εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία 19 Προγράμματα Υψηλής Εξειδίκευσης για άνεργους νέους 18 έως 29
χρόνων με τον διακριτικό τίτλο <Δραματουργικές Σπουδές Υποκριτικής Τέχνης>.

Β. Καταφανέστατα ανυπόστατος ισχυρισμός, τα περί των 1.200 ωρών διδασκαλίας. Οι σχολές λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το κάθε έτος σπουδών στις σχολές,
σύμφωνα με το Ν. 1158/81 και το ΠΔ370/83,καλύπτεται σε 26 εβδομάδες μαθημάτων επί 32 ώρες εβδομαδιαίως = 832 ώρες σπουδών. Οι υπόλοιπες 368 ώρες, πότε διδάσκονται;
Και πως είναι δυνατόν με 1.200 ώρες διδασκαλίας να θεωρείται, ότι ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών, όπως ρητώς αναφέρεται στην παράγρ. 3, σελ.11 της πρότασής
τους (όπως αναφέρουμε παραπάνω);

Γ. Στη σελ 10 αναφέρουν ότι «Εν προκειμένω, λοιπόν, οι εταιρείες μας ουδεμία εμπορική πράξη τελούν» και στη σελ. 13: «Εξ όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές,
ότι ουδεμία εμπορική πράξη τελούμε». Όμως, στη σελ. 11 παραγρ.3 αναφέρουν επί λέξη «Άλλωστε, δεδομένου ότι τα δίδακτρά μας ανέρχονται στο ποσό των 450 Ευρώ μηνιαίως,
σε αντίθεση με τα δίδακτρα των αντιδίκων, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 200 έως 350 Ευρώ το πολύ καθίσταται απολύτως σαφές, ότι από οικονομικής άποψης κάθε άλλο παρά
ελκυστική είναι η φοίτηση στις σχολές μας». Κατά τον ισχυρισμό τους, λοιπόν, η είσπραξη διδάκτρων δεν αποτελεί εμπορική πράξη, παρά φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο.

 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ